ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА

 

РАЗПИСАНИЯ НА ГРАДСКИТЕ И КРАЙГРАДСКИ ЛИНИИ

Градски автобусни линии (сайт на общината)

Тролейбусни линии (сайт на общината)

Междуселищни линии, изпълнявани от градски транспорт (сайт на общината)

Промяна в разписанията на автобусните линии от 21 януари 2013 година (сайт на общината)

Крайградски линии (снимка)

 
Информацията е в сила към 18.09.2011 г.