ХИЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ТУРИСТИЧЕСКАТА БАЗА В БЪЛГАРИЯ - статистика
Планина Дял Хижи Заслони Туристически спални Туристически домове Къмпинги Други Общо
Витоша - 17 8 1 - - 7 33
Пирин - 15 4 4 - 1 4 28
Рила - 30 9 5 - - 7 51
Родопи Западни 38 - 9 - 1 5 53
Източни 6 - 1 - - 1 8
Общо: 44 - 10 - - 6 61
Средна гора Ихтиманска 2 5 1 - - - 8
Същинска 12 - 2 - - 1 15
Сърнена 4 1 - - - 1 6
Общо: 18 6 3 - - 2 29
Стара планина Западна 23 - 2 1 - 2 28
Средна 40 5 6 - 1 4 56
Източна 10 2 1 - - 3 16
Предбалкан 18 2 3 - 1 4 28
Общо: 91 9 12 1 2 13 128
Други планини - 20 4 1 - - - 25
Туристическата база в равнините Северна България 22 1 3 - - - 26
Южна България 4 - 1 - - - 5
Черно море 3 - 4 - - 1 8
Дунав 5 - 3 - 2 1 11
Общо: 34 1 11 - 2 2 50
Общо по видове - 269 41 47 1 5 41 -
Общо за страната - - - - - - - 405
Забележки:
*- фондът на туристическата база е динамичен, като от него постоянно отпадат стари обекти и се добавят нови

** - статистиката отразява само включените обекти в раздел "Хижите в България"

Към Началото
Обратно към Заглавната страница