Приложение № 4 към чл. 2

ТАРИФА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

Обект

Лева за 1 бр.

Лева за кв. км

В резерват:

1.

Храст

20

 

2.

Дърво до 40 години

60

 

3.

Дърво над 40 години

300

 

4.

Повърхностно увреждане на терен

 

20

В народен парк, природна забележителност, защитена местност и историческо място:

1.

Храст

10

 

2.

Дърво до 40 години

30

 

3.

Дърво над 40 години

150

 

4.

Повърхностно увреждане на терен

 

10