Планът за управление на Природен парк "Странджа" е внесен за обсъждане в Министерството на околната среда и водите на 30 август 2005 г., но към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г. няма решение на Министерския съвет за приемането му.

 

План за управление на Природен парк "Странджа" - проект