Списък на ЗАПОВЕДИТЕ за утвърждаване на планове за управление (ПУ) на защитени територии - ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ, ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ И ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

(На основание чл. 61, във връзка с чл. 62 от Закона за защитените територии)

 1. Заповед № РД-590/ 04.07.2002 год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на поддържан резерват Савчов чаир (обн. ДВ, бр. 85/05.09.2002 г.)

 2. Заповед № РД-590/ 04.07.2002 год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на поддържан резерват Балабана (обн. ДВ, бр. 85/05.09.2002 г.)

 3. Заповед № РД-590/ 04.07.2002 год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на поддържан резерват Долна Топчия (обн. ДВ, бр. 85/05.09.2002 г.)

 4. Заповед № РД-590/ 04.07.2002 год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на поддържан резерват Острица (обн. ДВ, бр. 85/05.09.2002 г.)

 5. Заповед № РД-590/ 04.07.2002 год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на поддържан резерват Габра (обн. ДВ, бр. 85/05.09.2002 г.)

 6. Заповед № РД-590/ 04.07.2002 год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на поддържан резерват Ардачлъка (обн. ДВ, бр. 85/05.09.2002 г.)

 7. Заповед № РД-958/ 11.12.2001 год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на поддържан резерват Сребърна (обн. ДВ, бр. 16/12.02.2002 г.)

 8. Заповед № РД-477/ 01.07.2001 год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на защитена местност Колокита (обн. ДВ, бр. 74/24.08.2001 г.)

 9. Заповед № РД-919/ 08.10.2002 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на защитена местност Пода (обн. ДВ, бр. 108/19.11.2002 г.)

 10. Заповед № РД-1225/ 11.12.2002, год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на защитена местност Дуранкулашко Езеро (обн. ДВ, бр. 3/ 10.01.2003 г.)

 11. Заповед № РД-223/ 06.03.2003, год. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ на природна забележителност Нос Агалина (обн. ДВ, бр. 36/ 18.04.2003 г.)