МАРКИРОВЪЧНИТЕ БРИГАДИ

 

Голяма част от днешната туристическата маркировка е дело на т. нар. "маркировъчни бригади". Особено активна е била дейността на студентите от Физическия факултет (ФзФ) на Софийския университет (СУ):

 

Надпис върху основата на кол от зимната маркировка по маршрута Заврачица-Белмекен, поставен от студенти от Физическия факултет на Софийския университет през 1990 г.

 

Надпис върху основата на кол от зимната маркировка по маршрута "Заврачица-Белмекен", поставен от студенти от Физическия факултет на Софийския университет през 1990 г.

 
 

Марио Иванов, активен участник в маркирането ни обяснява "Що е то маркировъчна бригада?":

 

"Маркировъчните бригади се организираха по времето когато ние бяхме студенти, от ЦС на БТС. За работа в тях се привличаха предимно студенти, тъй като заплащането бе символично, а естеството на работата изисква добра физическа подготовка, познаване на планината, правилата за ориентиране и на първо място -- любов към планината. Извършвахме маркиране на туристически пътеки с табели и блажна боя. В зависимост от метеорологичните условия на съответните места и типа на дърветата/скалите върху които е положена маркировката, тя трябва да се обновява през 2-3 до 5 години. Същото се отнася и за маркировъчните колове, които указват зимните маршрути. След идването на демокрацията, за тази и редица други дейности, май няма пари... Най-дейни участници в маркировъчните бригади бяха студентите от Софийския Университет, а в него 90% от участниците бяха физици, след тях - юристи, биолози...

Знакът "ФзФ" все още може да бъде видян на много места из планините. Това е един скромен спомен за самоотвержения труд на студентите физици, маркирали стотици летни и зимни маршрути.

Марките изглеждаха така с размери 10 х 10 см. Червената обикновено се прилага за маршрути, които минават по било:

 

Маркировъчен знак - червен          Маркировъчен знак - син          Маркировъчен знак - жълт

 

Mарио Иванов (сега 17-ти курс :)"

 

През първите 20 години след 1989 г. маркиране на туристически маршрути почти не се извършваше, а се използваше маркировката правена преди години. Отделни туристически дружества със собствени сили се опитваха да маркират нови туристически маршрути или да подновят съществуваща маркировка, но проблемът си оставаше. Особено тежко беше положението по някои билни маршрути, където бяха нужни значителни средства за подновяването на маркировката. Понастоящем маркирането на туристически маршрути се увеличи, като необходимите материали се закупуват с обществени и частни средства, а работата се извършва на доброволен принцип

 

Надпис, призоваващ за опазване на туристическата маркировка

 
Към Началото
Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.